Дани Бояджиева за ролята на майка и брокер на сцената на баланса

Тя е откритие на PRIMO+. Oт година и половина e в eкипа и в професията брокер. Има щастливо семейство: дъщеричка на 4 години, съпруг, който днес има рожден ден и малко бебе, което носи хубавото име Белослава и точно днес става на 1 месец.

За Дани сме писали и преди, може да си припомните материала, но днес темата е балансът личен-професионален живот, ролите на съпруга, майка и професионалист, човешкото в професията и непрекъснатия опит да покажем, че зад апартамента, който харесахте за дом или пък искате да отдадете, стои преди всичко човек.

Преди да попаднеш в PRIMO+ си била в сферата на био маркетинга, година и половина по-късно, намираш ли някаква промяна в себе си?

Станах доста по-организирана и отдадена на това, с което се захващам. Започнах да довършвам нещата. Станах по-дисциплинирана и целеустремена. С резултатите, които постигам започнах да вярвам в себе си и да се чувствам по-полезна. Всеки ден се уча от грешките си и от опита на колегите си, и вървя устремено напред. Развивам отношения, а с тях неминуемо усъвършенствам и себе си. Практиката е невероятен учител и добър приятел, ако съумееш да растеш и да се развиваш от всичко, което ти носи реалният опит: и провали, и победи.

Как успяваш да съчетаеш личния и професионалния живот?

Все още се уча. Имам страхотни ментори и колеги, които ме насочват как да планирам и приоритизирам. Вярвам, че щастливите хора са успешни професионалисти, но не винаги успехите в бизнеса носят лично щастие.

Старая се в ежедневието ми да има добър баланс между лични и служебни задачи. Най-хубавото в професията брокер е, че колкото и динамична да е тя, ако сме добре организирани, можем да съчетаем както личните, така и служебните ангажименти.

Това ми дава увереност,  че успявам и в двете,  и ме кара да се чувствам пълноценна. Вече разказвам на всички колко подходяща е тази професия за независим млад човек, който иска да има и здраво семейство и успешна кариера, свързана с много контакти, динамика и развитие.

Какво ти дава ролята на майка за ролята на брокер и обратното?

Дава ми свободата и спокойствието да съм себе си във всичките ми прояви. Ролята на майка ми дава  възможността да уча от децата  си всеки ден и да прилагам наученото в професията си, защото тя изисква изключително премерено и разбиращо отношение, и грижа към клиента, също като към детето. От друга страна, взаимоотношенията с хората и психологията на личността са все неща, които са ми интересни и изследвам чрез работата си. С една дума щастлива съм, защото всичките ми роли са в хармония и работят една за друга, а аз самата давам най-доброто и ставам по-добрата версия на себе си.

С какво тази професия е подходяща за майки?

Дава възможности за гъвкавост и баланс между работата и семейството. Ако детето ти се разболее винаги можеш да си останеш вкъщи и да планираш деня, така  че да работиш когато татко му се прибере. Малко професии позволяват това. Другото хубаво е, че можеш да взимаш детето си с теб в офиса или на огледи. На него му е забавно и интересно, а колегите се радват и се забавляват.

Как може една майка да е успешна в професията?

Като ѝ се наслади максимално и се учи всеки ден. Тази професия, както и всички други са като децата, трябва да я обгрижваш, да й даваш от времето си и любовта си, да си отдаден към нея, да си търпелив и тя ще ти се отблагодари подобаващо. Дори и да отнеме време, пак много си заслужава.

Коя е най-голямата полза, която виждаш в професията си и екипа, с който работиш?

На първо място, нещо много важно за мен е, че семейството ми много ме подкрепя в тази много динамична работа. Без тях едва ли щях да се справя. Чувствам се щастлива и удовлетворена. Постоянно получавам нови знания и така мога непрекъснато да се развивам. Това ме кара да се чувствам по-полезна за моите клиенти, за моите близки, а и за мен самата.

В PRIMO+ открих и „другата“, по-добра страна на нещата във всяко отношение. Открих, че мога и умея да правя точно това, а и че ми доставя удоволствие. Разбрах още, че има истински брокери, хора, които с опита и знанията си наистина са полезни, за да  спестят време, нерви, пари в един така важен момент като намирането на точния имот и точните хора.

Не на последно място, мога да си позволя да участвам равностойно в осигуряването на децата си, да планирам и разраствам семейството си и да се развивам като професионалист.

Какво пожелаваш на себе си и на всички майки, които искат да се реализират в професията „брокер на недвижими имоти“?

На себе си пожелавам здраве и повече смелост. А на всички майки бих казала да си дадат шанс и да опитат, ако усещат тази професия като своя правилен избор. Нека не забравят, че по пътя си не са сами. Пожелавам им да намерят своето място и своите хора, да вярват силно в себе си и във възможността да бъдат успешни професионалисти, и майки едновременно. Не е лесно, но е възможно. Вземете живота си в свои ръце. Бъдете себе си и се развивайте постоянно!

Проблеми и решения, свързани с отношенията между наемател и наемодател

Честито! Имотът, който закупихте за инвестиция, вече е ваш. Сега е време да го отдадете под наем. Но преди това, нека ви попитам: Осъзнавате ли, че ще дадете актив на стойност стотици хиляди лева в ръцете на непознати хора, които да го стопанисват незнайно как? О, не се бяхте замисляли по темата точно така?! Наемодатели, ето няколко съвета как да предпазите себе си и имота, за да имате максимална възвръщаемост на инвестицията и да избегнете (максимално добре) цветущ кошмар. Наематели, за вас това също ще бъде изключително полезно.

Има три базови нива на защита от некоректни наематели и наемодатели.

  • Предварителна подготовка (Превантивна).
  • Договор (Текуща).
  • Контрол (Последваща).

В тази статия ще обърнем внимание на второто ниво на защита, а именно договора. Въпреки огромния опит, който аз и колегите от отдел “Наеми” имаме, от последните 13 години, помолих адвокат Кирил Анев да даде своето становище. Все пак той има друг поглед на нещата. Кирил е специалист с над 10-годишен опит и хиляди сделки с имоти зад гърба, който познава тънкостите на продажбите и наемите. Затова грабвайте лист и химикал.

Ето и съветите на адвоката:

“Договорът за наем на жилище и отношенията пораждащи се от него са ежедневие за голяма част от хората. Естеството на договора е той да бъде градивен и обслужващ двете страни – наемател и наемодател.

Смисълът на договора за наем и произхождащите от него правоотношения между страните е в полза и на двете страни. За да остане такъв, в клаузите му, страните определят желаното от тях статукво в отношенията помежду си под формата на клаузи в писмен вид, за да са ясни изискванията на страните, при които те желаят да се обвържат, както и какви са правата, задълженията и условията, при които всяка от тях би била удовлетворена.

Тези отношения, видно от практиката, обаче крият и много рискове и възможности за всяка от страните да бъде недобросъвестна. Гаранция за избягване на проблемите няма, но един добре подготвен договор от специалист, отчитайки конкретните специфики на страните, на техните изисквания, права, задължения и отношения между тях – е най-добрата стъпка. В случай че все пак се достигне до неизпълнение на задълженията на страните или нарушаване на договорните клаузи, ще разгледаме най-честите случаи на проблеми, възникнали при договор за наем и как да се справим с тях:

Важно е да се знае, че добрата подготовка, преди сключването на договор за наем, е ключова. Добре е тя да е извършена не своеволно, а от добре подготвен специалист в тази област, който притежава нужните познания и стаж, човек сблъскал се със суровата практика;

Договорът за наем трябва да бъде сключен задължително в писмена форма. В тази форма е много по-лесно доказуема всяка клауза, всяко неизпълнение, както и всички права и задължения на страните. Когато всичко е оформено и разписано в писмена форма, шансът да бъдат нарушени тези уговорки е значително по-малък, като в същото време при възникнало неизпълнение от която и да е страна по договора, изправната страна може да претендира и защити правата си чрез съдебен процес. При наличието на добре формулиран и оформен договор е много по-лесно и доказването на правотата и съответно, нарушението от другата страна. Така шансът да защитим правата си и да бъдем компенсирани за загубите е в много по-голяма степен гарантиран.

Практиката показва, че за гарантиране в максимална степен на правата и имуществото на наемодателя е необходимо в договора, който той сключва с настоящия наемател да има важни клаузи, гарантиращи в максимална степен безпроблемното отдаване на недвижим имот. Част от тези клаузи отдавна не са тайна, не само това, а бих заявил, че те се явяват неотменима част в договорите на агенциите с опит в сферата на недвижимите имоти като „добра търговска практика“ – практика по защита на интересите на клиентите, доказателство за опит, професионализъм и коректност – качества които се ценят високо от всички нас във всяка сфера на живота. Качества гарантиращи спокойствието на нашата инвестиция и успех в начинанието на всеки един наемодател.

Важните клаузи, които трябва да съдържа договорът за наем са: депозит в размер поносим за наемателя и в същото време – осигуряващ необходимото спокойствие на наемодателя. Тази клауза повишава доверието между страните и в голяма степен гарантира обезщетяването на наемодателя при настъпили повреди в имота, за които наемателят отказва да го обезщети. Важно е да се посочи с какво предназначение ще се ползва наетият имот, кои ще са лицата имащи право да го ползват, за да се спестят нерви, главоболия и проблеми от страна на наемодателя. Определянето на разходите за имота – кои от тях за коя от страните са. Задължителен е и т. нар. протокол-опис при предаване на владението от наемодателя към наемателя и обратно, когато владението следва да се върне отново на собственика на имота. В този протокол-опис страните описват състоянието в което се намира имотът, забележките които имат, както и обзавеждането, с което жилището се оставя и предава. Това е една от големите гаранции за безпроблемни наемни отношения и гарантиране на правата, защото при наличието на повреди, липси или други възражения при един исков процес, изправната страна лесно ще може да докаже неизпълнението на другата, както и да претендира необходимото обезщетение. В договора трябва да има формулиране на правата и задълженията на всяка от страните в най-голяма детайлност, когато спецификите на отношенията и договора го налагат. В тази клауза може да бъде договорено всичко до най-малката подробност когато това се налага, като възможността за отглеждане на домашни любимци или съответно изричната забрана за това, както и всичко друго за постигане на реалната воля на договорките между страните отразена в писмен вид. Важно е да се разпишат подробно в клаузите на договора за наем, срокът и начините на действие и прекратяване. В случай на неизпълнение, с подходящото предизвестие, писмена покана или забележка преди това, страната може да докаже документално своята правота и неизпълнението на другата страна.

В договора страните имат възможност да се споразумеят при кои видове неизпълнение, изправната страна има право незабавно да прекрати договора за наем, както и съответните неустойки за претърпените загуби или пропуснати ползи от неизпълнението на другата страна.
Законовият път за защита при липса или изчерпване на всички доброволни способи за прекратяване на неизпълнението на неизправната страна по договора за наем си остава исковият процес. Той може да бъде по-бързото производство или обикновен исков процес.

Това определя и важността и разбирането и от наемодателя и от наемателя на казаното по-горе, за да може изправната страна да гарантира в максимална степен защитата на интересите си и гаранцията за успешен съдебен процес, в случаите когато това е единствена или последна алтернатива.”

ХАРЕСА ЛИ ВИ ТОЗИ МАТЕРИАЛ? БЕШЕ ЛИ ПОЛЕЗЕН? Споделете го с приятели. Нека помогнем на повече хора. Благодаря ви!

П.С. Ако желаете контакт с адвокат Кирил Анев, натиснете тук: www.kirilanev.eu.

Как да разпознаем фалшивите обяви за наем?

С близо 10% са скочили цените на наемите в София за последната една година. Стотици фалшиви обяви се появяват всеки ден, предупредиха от бранша и посъветваха как да разпознаем нереалните предложения в интернет пространството.

 

Намирането на нова квартира се оказва истинско приключение за Стeфани. Повече от месец тя обикаля в търсенето на подходящ дом и попада на десетки обяви с луксозно обзавеждане и на доста добра цена. Обажда се, но удря на камък.

 

СТЕФАНИ СТАНЧЕВА: „Този апартамент сега го няма. Вече е взет“. И почват да ми предлагат други неща. Имаше един апартамент, който беше таванско помещение и на обявата изглеждаше перфектно. Оказа се с някакви стари мебели, които не се виждаха на снимките и едни олющени мазилки. Имаше мухъл. Беше доста неприятно.

След като попада на коректен брокер, Стефани бързо намира подходящото за нея място за живеене. Случаите като нейния обаче не са единични.

ГЕОРГИ ЯНКОВ УПРАВЯВАЩ СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: „Току-що го дадохме, нямаме връзка със собственика. Собственикът е много на зор, иска 12 месечни наема, токът е промишлен… Всички тези неща означават, че офертите са неактуални и оттам нататък хората могат да спестят много време.“

 

Експертите съветват, ако не искате да си губите времето, избере си личен брокер. А който не си търси спешно квартира и има възможност да изчака, нека да го направи, защото след пиковото търсене в края на лятото и началото на есента, цените падат.

МАРУСЯ ЕВТИМОВА БРОКЕР: „Успокоява се пазара и вече, когато излязат квартири в този момент, конкуренцията между наемателите не е чак толкова голяма и би било по-спокойно човек да си намери това, което търси.“

За последните 12 месеца цените на наемите в столицата са скочили с близо 10%. Брокерите не се ангажираха с прогноза дали тенденцията с поскъпването ще продължи.