Доверителна сметка при сделка с недвижим имот

Знаете ли че, закупуването на имот с налични средства крие доста голям риск?

Вие изповядвате сделката бързо, но вписването в Агенцията по вписванията може да отнеме от 5⃣ до над 3⃣0⃣ дни.
За този период продавачът може да ипотекира жилището, да го продаде на още 10 човека, а може и вече да го е продал.

Знаехте ли? А решение?

 

Ади Якимова в „Анализирай сделката “ #22

Били ли сте в ситуация, в която първо избирате копчето, а след това палтото? Поблемът с паркирането в столицата става все по-голям. На мнозина наши клиенти им се налага първо да открият идеалния гараж, а след това апартамента. Какво се случва, когато в жилищният блок се отдава подходящият гараж, но нито един апатамент? Появява се super primo брокер като Ади Якимова.

Балкoн, тераса, лоджия – има ли разлика в понятията или са просто синоними?

Знаете ли, че българското законодателство урежда подробно различните издатини на сградите?
А знаете ли, че балкон, тераса и лоджия не са синоними, а три различни понятия?
Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отворените пространства в едно жилище биват балкони, лоджии, тераси и др. Изброените трябва да имат парапети, изпълнени от здрав материал, с височина от вътрешната страна не по-малка от 1,05 м, а при високи сгради – не по-малка от 1,20 м. за етажите над 20 м. височина, и без хоризонтално поставени ограждащи елементи при ажурните парапети.
Добре де, но какво всъщност представляват тези издатини и каква е разликата между тях? Ще разбулим тази мистерия в следващите редове.
Балконът е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата /външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена/.
Терасата е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.
Лоджия е също такава използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.
Разликата между тях се крие в разположението им. Балконът на практика се намира пред фасадата на сградата, лоджията е включена в общия обем на сградата, а за терасата изискването е да е разположена върху помещения, респективно върху колони или върху терена.