Николай Башев


Казвам се Николай Башев и съм консултант на недвижими имоти от 2013 година. Специализиран съм в покупко-продажбата на жилищни имоти в гр. София. Статистиката сочи, че за този период 88% от продавачите, които са
ми гласували ексклузивно доверие, са реализирали успешно продажбата на
най-ценния си финансов актив. През изминалата година съм имал нужда средно от 12 дни, за да намеря купувач за имотите, които продавам. Смятам, че зад
успешния финал на всяка една сделка се крият доверието, упоритостта и
компетенцията.

Образование:
2004 г. – 2009 г.: Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ ,
гр. Кърджали
– първи чужд език: немски език; немска диплома DSD II Niveau C1
– втори чужд език: английски език
2009 г. – 2013 г.: Университет за национално и световно стопанство,
Бакалавър, Специалност „Недвижима собственост“

Свържи се с консултант