Условията за отпускане на ипотечен заем се затягат от март

Критериите за отпускане на ипотечни кредити ще станат по-строги. Това предвижда проект на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който беше одобрен вчера от Министерския съвет, пише в.„Сега“. Законът, който е базиран на европейската директива за ипотечните кредити, трябва да влезе в сила в края на март тази година.

С новите правила се завишават и изискванията за извършването на оценки на недвижимите имоти, които се ипотекират. Оценките ще се правят от сертифицирани независими оценители. Те не могат да бъдат свързани с банката, която дава заема. Информацията за направените оценки трябва да се записва и съхранява на траен носител.

Преди да изтеглят заем, кредитополучателите ще имат информация за това какво ще се случи с кредита, ако лихвеният процент се увеличи. Банките ще предоставят и 14-дневен срок на клиентите да решат дали да използват вече одобрен кредит или не.

Банките ще бъдат длъжни да уведомяват потребителите писмено за всяка промяна на лихвата по заема още преди влизането в сила на новите условия. Те ще трябва да дават и разяснения на клиентите си, теглили заем в чуждестранна валута, какви са рисковете при промяна на валутните курсове. В тези разяснения е задължително да има информация за правото на клиентите да превалутират кредита и как може да се случи това.

Новият закон урежда и отпадането на наказателната лихва за предсрочно погасяване при заемите за нов дом. Всички ипотечни кредити вече ще могат да се погасяват предсрочно без върху остатъка от сумата да се дължи наказателна такса. Условието е това да стане след не по-малко от 12 месеца от отпускането на заема. На банките се забранява да събират и такса за усвояване или за управление на кредита. И в момента обаче много от банките не събират такива такси.

Лошите кредити на домакинствата са достигнали най-ниските си нива от повече от 5 години насам в края на 2015 г. Делът на лошите жилищни кредити е 19.9% – най-ниският от ноември 2011 г. насам. Лошите потребителски кредити са 14.9%. По-малко те не са били от април 2010 г. По-висок е делът на лошите фирмени заеми – 27.5%. Делът на необслужваните кредити спрямо редовните спада до 23.3% в края на 2015 г. от 23.5% през ноември. Този резултат обаче най-вероятно се дължи на отписването на портфейли от страна на банките, които се готвят за предстоящите стрес тестове.

 

Статията е публикувана на sadebnapraktika.com

http://sadebnapraktika.com/content/usloviyata-za-otpuskane-na-ipotechen-zaem-se-zatyagat-ot-mart