Ресурси плюс Подготовка = Успех

Има много детайли, на които трябва да се обърне внимание от началото на продажбата до успешния край. Ето повече информация относно процеса на продажба на недвижим имот и как присъединяването на нашия екип към Вас гарантира успешната сделка!

Подготовка​​
Изготвяне на сравнителен пазарен анализ за определяне на пазарната стойност на имота – един от отговорите на въпроса „Как да постигна най-добра продажна цена?“ е правилното ценообразуване.

Изготвяне, попълване и подписване на договор за посредничество – за вашата сигурност е важно да знаете, с кого работите, какви са неговите отговорности, както и какви права и задължения имате вие през целия процес. Много от продавачите се оплакват от липса на заинтересованост от страна на техните брокери. Това се поражда от липсата на отговорност от страна на брокера, както и невъзможността на собственика да потърси такава, поради не разписани ангажименти между страните.

Първоначален анализ на собствеността – Процесът на вземане на решение от страна на купувачите е изпълнен с много емоция. Когато вземат решение за покупка, те пристъпват към една най-скъпите финансови транзакции в живота си. Нерядко купувачите се отказват от сделки, поради неизправност в документацията на имота, била тя и много незначителна. Изрядната документация е поредното предимство, което един продавач може да има на пазара днес. Ние ще се погрижим да имате това предимство още в началото на продажбата.

Търговски вид на имота – за всеки един имот изготвяме индивидуални препоръки с цел подобряване на търговския му вид. В много от случаите, това са малки детайли, с които срещу десетки левове инвестиция, постигате многократна възвръщаемост на парите си и по-добра продажна цена. Много често, подобренията, които препоръчваме не струват нищо, но носят своя съществен принос за подобряване на продажната цена.

Рекламна кампания на имота
​За Вас ще бъде изготвен 20-стъпков план за реклама на имота. Нашият екип ще създаде индивидуален маркетинг план, съобразен със спецификите на имота, както и съгласно вашите нужди. Инструментите, които използваме ще Ви дадат предимство пред всички други продавачи на пазара, чрез достигане до по-голям брой купувачи и постигане на по-добра продажна цена.

Комуникацията с Вас
​​Ще сме в постоянна връзка с вас – ние осъзнаваме нуждата от правилна комуникация. Една от основните негативни черти, които се изтъкват за брокерите е липсата на комуникация. С други думи, брокера влиза в имота, прави снимки и повече не се обажда. Ние разчитаме на екипната работа с нашите клиенти и комуникацията между нас е в основата на успешната сделка.

Изготвяне и представяне на регулярен отчет относно прогреса по сделката – той включва всички извършени рекламни дейности, както и бъдещи такива. В отчета е включена обратната връзка от пазара, получени запитвания, проведени огледи, информация от последващи обаждания след проведените огледи и всякакви други детайли касаещи целия процес на продажба.

Актуализация на състоянието на пазара – тук ще използваме един пример: Ако Вие имате месарски магазин, важно ли е за вас дали съседния магазин също е месарски, или е аптека например? Част от нашата кампания включва постоянно наблюдение на пазара, за да следим дали има нови имоти на пазара, сходни на вашия, или продадени такива. В първия случай следим настоящата конкуренция, във втория анализираме причините, поради които не се е реализирал вашия имот, а съседен на него. Тази информация е основополагаща за постигането на една финансово успешна сделка.

Координация на сделката
​​​Предварителна квалификация на получените запитвания – статистиката ни показва, че от 100% получени запитвания, 2/3 са от хора, които нямат никакъв интерес да закупуват имот (това са или продавачи от района, които сверяват цената си, или т.нар. „туристи“, които просто разглеждат, какво има на пазара). Именно поради този факт, за нас е важно да отсеем тази 1/3, за да не си губим времето с останалите и да рискуваме да изпуснем някой от реалните купувачи. Филтрирането започва още от телефонното обаждане, чрез конкретни въпросници, след което продължава по време и след огледа.

Представяне и дискутиране с вас на всички предложения постъпили от купувачи – обикновено тази стъпка изглежда по следния начин: получавате обаждане от клиент/брокер и чувате „харесахме имота и искаме да предложим Х хиляди евро. Голяма част от собствениците се фокусират в сумата и започват да разсъждават върху това. В 80% от случаите, развалените сделки пропадат, НЕ заради различия в цената, а поради не договаряне на останалите детайли по сделката. Стандартно в една сделка, освен цената се договорят още най-малко 10 допълнителни параметри на сделката, които никак не са маловажни. В този процес ние търсим максимална информация от купувачите, относно всички детайли на тяхното предложение, за да имате възможност да вземете 100% информирано решение.

Подготовка и финализиране на сделката – в последния етап от процеса на продажба трябва да подсигурим безпроблемно преминаване на всички плащания, изрядността на документацията пред нотариуса, коректно въвеждане във владение и други допълнителни детайли преди и след продажбения процес. Рутината изградена след стотици сделки на година ни дава преимуществото да бъдем по-бързи и по-гъвкави, които предимства получавате вие.

Свържете се с нас, за да обсъдим всички начини, чрез които можем да бъдем от полза, в зависимост от вашите цели и нужди. Този списък касае основните рамки на процеса на продажба, които варират според спецификата на сделката. Наемайки професионални консултанти с огромен опит зад гърба си, получавате оптималната комбинация между ресурси и подготовка, с цел постигане на успешна продажба.