Покупка на недвижим имот – стъпка по стъпка!

Залагане на приоритети.

Един от водещи моменти за успешната покупка на недвижим имот е ясната представа за бъдещия дом. Ако бъдещите купувачи ясно са определили, както приоритетите си, така и сферите, в които могат да правят компромиси, те имат не малка част от предварителната подготовка за една успешна сделка. Ако лицата вземащи решение са повече от едно, стиковката относно тези приоритета трябва да бъде направена предварително, преди активното излизане на пазара.

Финансово обезпечение.

В много от случаите, купувачите подценяват момента на финансирането, особено когато част от него ще бъде под формата на ипотечен кредит. Предварителният разговор с представител на финансова институция би дал много допълнителна информация за бъдещата покупка. Яснотата по този въпрос дава увереност на бъдещия купувач в предстоящия процес, както и важен инструмент, който Вашия Примо-Консултант може да използва при договаряне на възможно най-добрата сделка.

План за обслужване на купувач.

При работа с Примо-Консултант, Вие ще имате възможност да обсъдите план за предстоящите дейности по закупуването на имота. Той включва изготвяне на снимка на пазара, нейната актуализация, инструменти за търсене на най-атрактивните имоти (включително такива, които не са активно на пазара), провеждане на огледи, оценки на имотите, преговори, правен анализ на документите и така до успешното приключване на сделката.

Селекция на отбрани имоти, огледи, оценка.

В процеса на търсене на най-подходящия имот, Вие ще имате възможност да правите предварителна селекция на предложените имоти за оглед. Посещенията на имотите ще се планират след Вашето одобрение, а на база зададените приоритети и информацията получена от Вашия Примо-Консултант, ще имате оценка за атрактивността на всеки имот, който сте видели. Много от купувачите взимат емоционални решения за покупка, след което съжаляват, ето за това системата за оценка на всеки имот, дава на нашите купувачи сигурност и премерен избор на базата на детайлен анализ, а не спонтанно взето решение. За избраните имоти ще бъдат организирани повторни огледи, с цел по-подробно разглеждане на всички характеристики.

Изготвяне и представяне на писмена оферта пред продавача на имота.

След направен избор на фаворита, съчетавайки Вашите виждания и експертността на Вашия Примо-Консултант, ще бъде изготвена писмена оферта към собственика на избрания имот, в едно с подписване на договор за гаранция. В тези документи се описват всички детайли относно предложението на купувача към собственика. Широко наложена практика на пазара е договарянето на цената като точна и сума и сделката се счита за сключена. В действителност, обаче, в хода на сделката излизат множество детайли, който ако не са договорени предварително създават напрежение между страните и нерядко водят сделката до неуспешен край. Успешният Примо модел дава много важен инструмент в ръцете на купувачите за провеждане на ефективни преговори.

Проверка първични документи.

При постигната договорка между страните и преди подписване на предварителен договор между купувач и продавач се извършва първичен правен анализ, касаещ собствеността на имота, както и готовността на продавача фактически да продаде имота. Правният отдел на Примо+ ще представи становище относно коректността на сделката или наличие на потенциални рискове. Отново практиката е наложила правния анализ да се извършва след подписване на предварителен договор, но този модел сам по себе си крие редица рискове за двете страни на сделката.

Предварителен договор и Нотариално изповядване на сделка.

След преминаване през всички описани стъпки, идва момента на подписване на предварителен договор и в последствие изповядване на сделката пред Нотариус. Достигането до този етап говори за успешно развиваща се сделка във всеки един аспект. Към този момент ще предстоят обсъждане на клаузи, уточняване на точна дата и час за Нотариус, комуникация с всички страни по сделката, банкови служители (при покупка с ипотечен кредит). Основната цел е към момента на подписване на предварителен договор и преди нотариалното изповядване на сделката, всички важни подробности да са изяснени и да няма въпроси за разрешаване на място.

На финала

Остана още една стъпка преди да бъде пресечена финалната линия. В зависимост от начина на плащане и договорката между страните ще бъде определен момент за въвод във владение. За коректното въвеждане на купувача във владение на имота се изготвя протокол, който се подписва от страните по сделката. За купувача като ангажимент предстои смяна на партиди касаещи НАП и експлоатационните дружества.

ЧЕСТИТО!

На този етап от сделката, Вие вече сте горд собственик на недвижим имот. За да получите повече детайли по всяка от изброените стъпки, обърнете се към Примо-Консултант. Привлечете експертността и професионализма на Ваша страна, за да привлечете успеха на тази толкова важна финансова транзакция!