Първата PRIMO работилница за 2018 г.: Оптимизация на 2018 г. – инструменти за по-голяма ефективност

‘- Не спирайте да се развивате в търговския процес на PRIMO+ ;

– Не правете компромиси с квалификацията;

– Казвайте НЕ;

– Обвържете плановете си с резултати – защо ви е да планирате, ако не сравнявате резултатите си с плановете. Използвайте ги като GPS координати;

– Опознайте бизнеса си, за да знаете на какво се базира всеки загубен клиент, всяка провалена сделка, всеки пропаднал договор. Имате ли тези отговори?;

– Презентирайте теоретично сделката на всеки клиент, преди да започнете да работите на практика;

– Направете си два списъка: лоши навици и нови навици (аргументирайте се). Махнете лошите и започнете с новите.

Лектор: Георги Янков