PRIMO празнува БИЗНЕСА си с КОЛЕГИ

На 25.01.2018 г. PRIMO+ ще отпразнува съвместния си бизнес с колеги.
С тази инициатива изказваме благодарност и признание на брокерите, с които имаме общ градивен бизнес и работим в добро сътрудничество.

Така развиваме и обогатяваме контактите си, с цел да създадем повече възможности за общ коректен бизнес в сектора и да подкрепим каузата си за промяна на брокерския имидж в България.
Примо-консултаните ще се свържат с всички поканени за детайли.