Как да изповядаме сделка по време на извънредно положение?

С разпоредбите на  обявения с решение на НС от 13 март „Закон за действие по време на извънредното положение, се наложиха редица ограничения по отношение на нотариалните удостоверявания. Нотариалната камара определи дежурни нотариални кантори, които ще работят по време т.нар „извънредно положение“. Списък на дежурните нотариуси, можете да откриете ТУК.  

 

Какво е важно да знаете?

 

  1. Проведете предварителна консултация със съответния нотариус по телефон или имейл. Записването на час ще става дистанционно и въз основа на изготвен график, и заетостта на нотариуса. Имайте предвид, че към днешна дата, в която и да е от определените дежурни нотариални кантори, не е възможно да се изповядат повече от две сделки за деня.
  2. Съобразявайте се с наложените превантивни мерки за безопасност на здравето и санитарно-хигиенните изисквания. Задължително носете предпазни маска и ръкавици, защото в противен случай няма да бъдете допуснати до нотариалната кантора, дори и да сте страна по сделката. 3. Лицата, явяващи се в кантората, следва самостоятелно да си осигурят необходимите предпазни средства (маска и ръкавици).
  3. Въведена е строга забрана за допускане на трети лица (брокери, роднини и др.), които не са страни или участници в производството пред нотариуса.
  4. По време на самото нотариално производство, в кантората ще бъдат допускани не повече от 4 лица, като само двама от тях могат да бъдат над 60 – годишна възраст. В случай, че по Вашата сделка има повече страни, прибегнете към упълномощаване, за да обезпечите безпроблемното и реализиране.
  5. Страните следва да попълнят и подпишат редица декларации, наред с обичайните, в това число: декларация, че не са поставени под карантина, не са шофьори на ТИР; декларация, в която се описва в какво се изразяват причините за спешността и неотложността на сделката.

 

адв. Кирил Анев