ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА НА БРОКЕРИТЕ И АГЕНЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Всички ние сме преки потърпевши на безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза. Помощта на държавата, в такъв труден за хората и бизнеса момент, е високо ценена и крайно необходима. Имотният пазар не се намира на прага на рецесия, а в състояние на икономическа кома.

 

При определянето и разпределението на държавната помощ е необходимо да се отдели внимание и на брокерите на недвижими имоти, собственици на агенции и всички лица, заети в операциите с недвижими имоти. Една съществена част от тях са предприемачи, собственици на фирми и лица на граждански договори, също като онези 887 хил. самонаети* (прогнозни данни НСИ, 05.03.2020).

 

Брокерската професия понякога е недооценявана, но е поле за изява на много предприемчиви и трудолюбиви българи. Като всички други граждани, ние работим активно за достоен живот, въпреки липсата на сигурност в заплащането. Ние, заетите в бранша, сме малки или средни предприятия, които са част от гръбнака на българската икономика.

 

Всички брокери на имоти полагаме големи усилия, за да заслужим комисионата си. Уменията и действията ни помагат на хиляди хора годишно да намерят своя нов дом или офис. Работата ни, дори и в нормални условия, е стресираща. А положението в момента е далеч от нормалното. Законът за ИП, призивите да останем вкъщи, несигурността за утрешния ден, нарастващата безработица и притеснения в населението, страховете на хората за среща с други на живо, силно ограничената работа на нотариалните кантори, спря пулса на работата ни и ни постави в икономическа кома. Броят на запитвания, огледи и сделки на места се редуцира с 90%, което изправя повечето заети в бранша пред загуба на работата си и неизбежен фалит.

 

Убедени сме, че всяка криза е възможност и подходящ момент за преструктуриране, реформи, иновации, подобряване на качеството на услугата и смели действия. Сигурени сме, че много брокери и собственици на агенции ще преодолеят тези тежки дни на изпитания. Това отнема време и ресурси, а браншът има нужда от съдействие сега. Между брокерите има много успешни и такива, които трудно се справят. Несигурността поражда страхове за бъдещето за всички нас и нашите семейства.

 

Никой не може да предположи колко време ще продължи тази здравна криза и какви щети ще нанесе на пазара на имоти. Убедени сме, че нашата професия ще е една от най-засегнатите и тежките времена ще бъдат по-дълги, защото брокерите основно получават комисионата си в края на сделката- при нотариалното й изповядване. При това положение, ние няма да имаме възможност да получаваме възнагражденията си дълги месеци.

 

Въпреки че осъзнаваме изключително тежката ситуация, в която се намира държавата и множеството проблеми за решаване, апелираме властта да не загърбва трудещите се и плащащи данъци брокери и агенции, а да подходи със същата грижа, която полага за другите сектори на обществения живот и икономика. От PRIMO+Недвижими имоти искаме обръщаме внимание, че е необходимо да се предвиди държавна помощ и за самонаетите лица и МСП, а не само за служителите на трудов договор.

 

Предлагаме за разглеждане следните мерки:

  1. Работодателите от икономическата дейност „Операции с недвижими имоти“ да бъдат включени в разширения обхват на Постановлението за подпомагане на бизнеса.
  2. Да се предвиди финансова помощ и за самоосигуряващите се лица, в рамките на следващите от 3 до 6 месеца, пропорционална на тази за лица на трудов договор.
  3. Финансова помощ за всяко дете в семейство с поне едно самонаето лице.
  4. Безлихвени заеми за малки и средни предприятия от сектора.
  5. Пълно отлагане на данъци, дължими за периода от началото на извънредното положение до 6 месеца.

 

С това писмо търсим широко обединение на участващите в операции с имоти – брокери, агенции, адвокати, архитекти, проектанти, кредитни консултанти, пропърти и фасилити мениджъри, оценители и други.

 

Призоваваме всички малки и средни бизнеси, самоосигуряващи се лица и други, които имат активно участие на пазара на имоти, да предложат своите мерки в срок до 30.03.2020 г на office@primoplus.bg и заедно да потърсим съдействие от компетентните органи

 

Искрено се надяваме България и светът бързо да преодолеят тази пандемия, която засегна всички сфери на живота. Желаем ви здраве и вяра!

 

С уважение,

Щелян Калчев и Георги Янков

Управители на PRIMO+Недвижими имоти