Инвестирането е като кутия бонбони

„Инвестирането е като кутия с бонбони“, тъй като можем да попаднем в ситуация, в която ни се предлагат голям набор от разнообразни стратегии. За да не се разпилеем или да не си повярваме, че можем да играем на всички фронтове, е препоръчително да си изберем една или максимум две. Ето информация за най-често използваните.

Видове стратегии за инвестиции:

  1. Купуване с цел отдаване под наем – това е една от най – често срещаните стратегии на пазара. Тук е много важно да се отбележи, че освен информация за покупко-продажбите, трябва да се анализира и пазара на наеми. Всеки инвеститор определя приоритетите си в тази стратегия, които също могат да бъдат различни:
  • Процент на годишна възвращаемост;
  • Качество на наематели;
  • Срок на инвестиционния хоризонт;
  • Нарастване на стойността на актива;
  • Други.

 

  1. Купуваш имот, отдаваш го под наем и по – късно го продаваш – Това е практика, която се използва при пазар във възход. Спецификите тук са свързани с целия цикъл на сделката – покупка, отдаване под наем, продажба!

 

  1. Купуваш и продаваш – Бързи сделки, в които си намерил имота на евтино и го продаваш на скъпо. Тези сделки могат да се получат благодарение на много динамичен пазар, на конкретно събитие в конкретен район, или на база лични фактори, от които инвеститора може да се възползва.

 

  1. Купуваш, ремонтираш и продаваш – Изисква се доста работа като се наемат добри работници, на добри цени и отстъпки, които да се използват. Но крайният резултат може да бъде много успешна сделка с чиста печалба 10-15% от стойността на имота.

 

Преди да се впуснете, в каквато и да било инвестиция, помислете хубаво какво и колко можете да дадете, какво искате да получите и коя е най-удовлетворяващата за Вас стратегия.

Ако имате нужда от повече детайли за видовете стратегии, както и за това какви опции биха били подходящи за Вас, ще се радваме да поговорим и да Ви дадем нужната информация.