PRIMO Работилница с Лъчезар Алексиев – методите за оценяване

Как още по-оптимално да използваме методите за оценяване,  за да повишим ефективността на брокера, при ценообразуване на недвижимите имоти, тази тема дискутирахме в традиционната PRIMO Работилница, която провеждаме всеки четвъртък в офиса на PRIMO+.

Гост този четвъртък беше Лъчезар Алексиев от Варна– брокер на недвижими имоти с 11 години опит в бранша, а от 3 години действащ оценител.

С Лъчезар дискутирахме спецификите на методите и как ние, примо-консултантите, още по-оптимално да продължим да работим с тях, за да може да подобрим компетенциите си при оценката на недвижим имот, преди да го публикуваме на пазара или когато работим с купувач, за да преценим офертата, която клиентът иска да закупи, дали е с “надпазарна” или “подпазарна” цена.

Темата беше изключително интересна и полезна,  защото обикновено проблемът при оценката на един имот е в липсата на информация и/или използване на неправилна или липсваща методологията. По време на дискусията се фокусирахме върху сравнителния метод, разходния метод и приходния метод.

Въпреки че в PRIMO+ използваме всички тези методи, подобни дискусии, със специалисти от дадена област, помагат за ежеседмичното подобряване на квалификацията на всеки брокер, в конкретния случай, сверихме часовника си със световните стандарти при ценообразуването.