НАЕМАТЕЛ – ЧУЖДЕСТРАНЕН ГРАЖДАНИН

Все по-често собствениците на имот предпочитат да отдадат под наем жилището си на чуждестранни граждани. Като водеща причина наемодателите изтъкват факта, че чужденците са склонни да платят по-висок наем за имота им, в сравнение с български граждани.

Крие ли рискове това?

Казус от практиката: наемателят – чуждестранен гражданин, напуска имота и оставя след себе си неплатени сметки за консумативи /електрическа енергия, парно, вода и др./, неплатени месечни наеми, както и щети върху имота и се прибира в родната си страна.

Наемодателят има пълно право да образува дело. Снабдява се с изпълнителен лист, завежда изпълнително дело при съдебен изпълнител като, разбира се, това му струва допълнителни разходи, време и нерви.

Как съдебният изпълнител ще събере дължимите суми, след като наемателят вече не е на територията на Република България, няма банкови сметки в страната, не притежава движимо и недвижимо имущество в България, не работи по трудов договор в България и т.н. Честият отговор е “Съжалявам, но е почти невъзможно”.

Въпросът не е какво да правим, ако това се случи, а какви мерки да предприемем предварително, за да се избегнат тези проблеми.

1.    При сключване на договора за наем, наемодателят да изиска да му бъде заплатен двоен или троен депозит, който да покрие евентуални бъдещи загуби;

2.    Гарант /солидарен длъжник/ – българско физическо или юридическо лице, в случай, че настъпят гореописаните събития, за да има от кого наемодателят да потърси отговорност;

3.    Препоръка от бивш наемодател, с контактите му, за да може настоящият наемодател да се свърже с него за информация, дали наемателят е бил коректен във всяко едно отношение;

4.    Служебна бележка от работодател, че наемателят, чуждестранен гражданин, работи и какво е трудовото му възнаграждение – честа практика в чужбина при наемане на имот.

Не се подлъгвайте от това, че някой ще заплати по-висока цена за имота Ви от пазарната. Проучете добре /доколкото е възможно/ потенциалните наематели. Вземете превантивни мерки, за да избегнете последващи неприятности!

АДВОКАТ КИРИЛ АНЕВ

kirilanev.eu / office@kirilanev.eu /