Ели Пенчева е oперативен директор на Primo+ недвижими имоти

Ели Пенчева встъпи в длъжност oперативен директор на Primo+ недвижими имоти.

Ели има дългогодишен опит в администрирането и управлението на персонал,
на дружества, на процеси и дейности първо в издателския бизнес и по-специално в Издателство „Български законник“, а по-късно в няколко адвокатски дружества.

Завършила е висшето си образование в ТУ – София, магистър – инженер по Топлотехника, впоследствие приключва и с втората си магистратура по Педагогика.
Тя има 12-годишен опит в сферата на недвижимите имоти, изцяло специализиран в сделки за покупко-продажба в гр. София. Част от опита си натрупва в екипа на Райфайзен имоти, където получава експертиза в сделки с имоти, които се продават на публична продан, с необслужвани кредити, възбрани и подобни.

Като част от екипа на Primo+ недвижими имоти е от началото на 2016 г. Тогава започва работа като консултант в отдел „Продажби“. Няколко години по-късно сформира собствен екип от консултанти в същия отдел. Като продължение на промените в Primo+, още през следващата година става част и от екип „Управление на сделки“, където специализира в подготовката на сделките с покупко-продажби – подписване на депозити, договори, преглед и подготовка на цялата трансакция на клиентите.

Пожелаваме успех на Ели Пенчева, която смело се впуска в новите предизвикателства, а резултатът винаги е впечатляващ!❤️