Профил

Научавай всичко първи! Направи личен профил, за да:

 • създаваш филтри за своите търсения
 • сравняваш имоти
 • получаваш известия за корекции в цената на наблюдавани оферти
 • и други полезни опции
Контакти

град София, ж.к. Зона B-5-3
ул. “Отец Паисий” №15, ет. 1
Email: office@primoplus.bg
Тел: 02 4 42 43 46; 0888 11 88 68

град Велико Търново
бул. “България” № 2, ет. 2
Email: vt@primoplus.bg
Тел: 062 62 40 40; 0889 89 92 89

 

Юридически услуги

Юридически услуги

Ето част от услугите, които нашият опитен екип от адвокати и юристи може да извърши за Вас:

 • Юридически анализи и оценка на правния статус на недвижими имоти;
 • Извършване на пълна проверка на вещните права, на наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
 • Справки в отдалеченият достъп на Агенция по вписванията – Имотен регистър;
 • Правно становище по документи;
 • Изготвяне на споразумения за предоставяне на гаранция при сделка с недвижим имот;
 • Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, анекси, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобиване на недвижим имот;
 • Съставяне на договори за продажба на движими вещи, пълномощни, декларации по чл. 264 от ДОПК, по чл. 25 от ЗННД, по чл. 26 от СК ;
 • Устни консултации по сделката, решаване на казуси при нужда;
 • Дискутиране/Корекции на гаранции, предварителни договори;
 • Консултации свързани с придобиване и управление на недвижими имоти;
 • Изготвяне на проекти на договори, в т.ч. на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, ексклузивни и неексклузивни, консултантски, заеми, наеми, договори за поръчка и изработка, изготвяне на общи условия, споразумения, анекси и други документи;
 • Други