Еп.122: Ръководство за начинаещи инвеститори в имоти: Какво трябва да знаете преди началото? Q&A с Shtelyan и George.

Посетете Imvestia за повече информация относно възможностите за инвестиране в имоти с малки суми.

Пътят към финансовата свобода минава през инвестиране. Българинът обича да влага парите си в имоти. Но знае ли как да извлече максимума от спестяванията си? Знае ли алтернативи на покупка с цел отдаване под наем? Опитът ни показва, че има много място за подобрение и липсва разнообразие в решенията му. Българският инвеститор има нужда от повече данни, идеи, формули, възможности и смелост. Има нужда от обективен експертен съвет. Защото страхът идва от неизвестното.

За да пожънеш успехи, трябва да посееш знания в плодородна почва. Да си отговориш на много въпроси и да осъзнаеш смисъла на бъдещите си действия. И да предприемеш смели крачки напред. Трябва и да си готов да загубиш. Трябва информация и добри практики. След това става по-лесно. В епизод 122 на Следващото ниво Щелян и Георги разкриват опита си, и споделят основите на успеха за начинаещи инвеститори. Това предаване ще ви даде знания и смелост за началото на вашата печеливша кариера на инвеститор в имоти.

Теми и въпроси от епизода:

Кратко представяне на нашата история като инвеститори.
Какво трябва да отбележим преди началото на този епизод и какво ни очаква?
Какво е инвестиране в имоти?
Как се печели от имоти?
Каква подготовка да извършим преди да направим първата крачка?
Кои са преимуществата на имотите като инвестиция?
А недостатъците?
Класове недвижими имоти
Примери за активни инвестиции
Примери за пасивни инвеститори
Личен или заемен капитал?
Мога ли да инвестирам, ако нямам лични средства?