Мартин Ноев в „Анализирай сделката“ #5

В епизод 5 на „Анализирай сделката“ Мартин Ноев е от страната на продавача, който е жертва на грешка на геодезисти, които не са отразили коректно нивата на жилищна сграда в София, строена през 90-те години.

Какво означава това: допълнителен разход за продавача, който трябва да наеме геодезисти; поправка на схемата на целия вход, което би довело до проточване на сделката за неопределен период от време; отказ на купувача да чака.

Не се стига до това, защото опитният професионалист винаги има решение, което да доведе събитията до добър резултат за всяка от страните.

Беше ли ви полезна информацията от видеото?

Телефони:
02 4 42 43 46
+359 888 11 88 68

Имейл:
academy@primoplus.bg
office@primoplus.bg