Какви са страховете на КУПУВАЧИТЕ по време на пандемия? I Симеон Тачев в „Анализирай сделката“

Често казваме, че взимаме решения на база СТРАХ. Страховете обикновено са свързани с липса на информация.
Когато липсата на информация касае покупката на най-ценния ни финансов актив, имаме нужда от всеки наличен ресурс, за да преминем успешно през този процес.
В този епизод на „Анализирай сделката“ ще разберете повече за страховете и покупката на имот по време на пандемия: