Вид оферта Продава

Тип имот Парцел

Местоположение Слатина, София

Площ 3600 m2

Година на строеж -

Строителство -

Етаж -

Спални -

Бани -

Бани с тоалетна-

Тоалетни -


УРЕГУЛИРАН ПАРЦЕЛ ЗАД SOFIA AIRPORT CENTER

Продава Парцел Слатина, София

Парцела попада в зона Пмс :За застрояване с производствени, складови, административни,

търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само

производства без хигиенно-защитна зона. Не се допускат

производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда.

Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за

персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено

хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и

професионални бази.

Мин 20% от УПИ е с висока дървесна растителност

Макс плътност на застрояване : 50%

Макс кота корниз 35м


Особености:

Други: склад в апартамента, в регулация

Мартин Ноев

тел: 0888991228