Има ли потенциал в професията „Брокер на недвижими имоти“?

Ще отговорим на този въпрос като разгледаме индустрията на недвижими имоти без значение от пазара, в който се намира. Известно ни е, че в момента пазарът е възходящ, в следствие на покупателната способност на българите и агресивната банкова политика, свързана с ипотечните кредити. Но какво ще се случи, ако пазарът тръгне в обратната посока?

Затова ще обърнем внимание на два примера, вземайки неслучайно две определени години – 2017 и 2010г. В статистиките, които сме използвали, изключваме наемите и разглеждаме само покупко-продажбите.

Първата година се отличава с възходящия пазар. През този период се наблюдават 28 хиляди вписванията на сделки с недвижими имоти в София. Това означава, че толкова сделки са били официализирани, минавайки през нотариус. Което ни навежда на мисълта, че в тях са участвали 56 хиляди клиента, тъй като всяка сделка има продавач и купувач.

През 2010г. пазарът не е стабилен и се наблюдава спад на броя на сделките. Тогава е регистрирана най-ниската активност на двете страни, участващи в една сделка. Вписванията са били 21785, а броят на клиентите – 43570.

Логично е да предположим, че ако пазарът е възходящ, то ще има и ръст на брокерите, излизащи да работят и обратното. Достъпът на един брокер за недвижими имоти до пазара е много лесен, тъй като професията не е обвързана с лицензионен режим, а финансовите бариери са минимални!

При възходящия пазар през 2017г. броят на активните брокери са около хиляда. Те се занимават само с посредническа дейност и консултиране на клиенти при покупко-продажба. Има и едни 10 000, които неактивно се занимават с бизнес в сферата на недвижимите имоти, продават жилища с цел генериране на печалба, възползвайки се от благоприятната почва на пазара в дадения период.

От друга страна, през 2010г. активните брокери са около 800, което не е голяма разлика. Тези хора стоят стабилно на пазара, развивайки своите компетенции и умения, за да предоставят най-добрата услуга на клиента. А онези, които се занимават странично с този тип работа, намалят двойно и стигат до 5 000 души.

Трансакциите за покупко-продажба в рамките на 1 година, до които професионалистите в областта искат да достигнат, са между 10 и 30 без значение какъв в пазарът. Тук трябва да отбележим, че една сделка може да се проточи до 2-3 месеца поради много фактори.

Сега се връщаме към първоначалния въпрос: Има ли потенциал в професията „Брокер на недвижими имоти“? – Да, има голям потенциал в професията, тъй като и във възходящ, и в низходящ пазар, а дори и в криза, целите на професионалните брокери са напълно реални и постижими, без значение от пазарния дял, който иска да заеме всеки брокер. Разбира се, за да бъде възможно цялото това нещо се изискват много качества, умения и компетенции от страна на брокера, за да е спокоен, че ще сключи желаните сделки и клиентите ще му се доверят. Проблемите на брокерите, които не могат да реализират приходи са от съвсем друго естество и са обект на друга тема за дискусия.

Ако кариерата в сферата на недвижимите имоти представлява интерес за Вас, ще се радваме да обсъдим как можем да Ви бъдем полезни, както и да разгледате какви кариерни възможности предлагаме в Primo+ Недвижими Имоти.