8 капана за купувачи и как да ги избегнете?

Купувачи, внимавайте!

Независимо от начина, по който гледате на това, закупуването на дом е значителна инвестиция. За много хора, които си купуват дом, процесът може да се окаже по-скъпоструващ, отколкото е необходимо, защото стават жертва на някои от многобройните грешки, които се превръщат в капан. За това те:

 •        Плащат прекалено много за дома, който искат; или
 •        Домът на техните мечти е купен от друг купувач; или
 •        (още по-лошо) Купуват неподходящия дом за своите нужди.

Настоящото изложение разглежда 8-те най-често срещани и най-скъпоструващи капани за купувачите на жилище, и какво можете да направите, за да ги избегнете.

„Систематизираният подход към процеса на закупуване на дом може да Ви помогне да избегнете тези обичайни капани и да Ви позволи не само да свалите цената, но и да си осигурите дома, който е най-добър за Вас”.

8 капана за купувача

 •  Наддаване на сляпо….. Каква цена трябва да предложите, когато наддавате за дом? Иска ли продавачът прекалено висока цена или сделката е наистина изгодна? Ако не проучите пазара, за да разберете цените, на които се продават сходни имоти, Вие ще направите офертата си, като наддавате на сляпо. Без познаване на реалната пазарната стойност, можете лесно да предложите прекалено много или от друга страна, изобщо да не успеете да направите конкурентна оферта при отличен имот.
 •  Закупуване на неподходящия дом….. Какъв желаете да бъде Вашия дом? Прост въпрос, но отговорът може да се окаже доста сложен. Не един купувач се е поддавал на емоциите и вълнението, само за да се окаже собственик на дом, който е прекалено голям, прекалено малък или крайно неподходящ. След като въодушевлението е отзвучало, може да се окаже, че той ще пътува по-дълго до работата си или че ще трябва да направи повече ремонти, отколкото би желал. Отделете време, за да определите ясно Вашите потребности и нужди. Напишете ги и ги използвайте, за да оцените всеки оглеждан от Вас дом.
 • Неясна собственост….. Изискайте на достатъчно ранен етап от преговорите проучване на собствеността. Върху имота може да има тежести, неплатени данъци, необявени собственици, сервитутни права, наеми и/или други договорни такива.
 •  Несъобщени корекции ….. Не очаквайте от продавача да признае всички физически детайли, които се нуждаят от внимание. И Вие, и продавачът се стремите да максимизирате Вашата инвестиция. Направете обстойна проверка на дома. Помислете за наемането на независим експерт, който да разгледа обективно дома отвътре и отвън. Той трябва да Ви докладва за всяко нещо, което се нуждае от ремонт и приблизителна цена. При сключване на окончателен договор вземете предвид заключенията на специалиста.
 • Неполучаване на предварително одобрение за ипотека (ако е нужна)….. Предварителното одобрение се получава бързо и лесно. Когато имате предварително одобрена ипотека, можете да си търсите жилище с по-голямо чувство за свобода и сигурност, понеже ще знаете, че когато намерите дома на Вашите мечти, парите ще са на разположение.
 • Липса на договор….. Ако продавачът не спази буквата на договора, като пропусне да Ви съобщи някои важни детайли или по някакъв начин промени духа на преговорите, това би могло да забави окончателната сделка. Изгответе списък на най-важните за Вас въпроси, разгледайте ги и ги отметнете един по един.
 • Скрити разходи….. Уверете се, че сте наясно с всички разходи – големи и малки – на достатъчно ранен етап. При сключване на сделка, понякога се явяват такси за това или онова, които се промъкват между всичко останало. Информирайте се за тях предварително, като си осигурите общите разходи по проекта в писмена форма.
 • Прибързано сключване на сделката….. Осигурете си достатъчно време за тази критично важна част от процеса и настоявайте да се запознаете с всички документи преди подписването. Уверете се, че документацията отразява по перфектен начин Вашето разбиране за сделката, и че нищо не е било добавено или премахнато от нея. Правилно ли е посочена цената? Обхванато ли е всичко? Ако пришпорвате процеса в деня на сключването на сделката, в последния момент може да се натъкнете на проблем, който да не можете да отстраните без да направите компромис с условията на сделката, финансирането или със самата покупка.