Профил

Научавай всичко първи! Направи личен профил, за да:

 • създаваш филтри за своите търсения
 • сравняваш имоти
 • получаваш известия за корекции в цената на наблюдавани оферти
 • и други полезни опции
Контакти

град София, ж.к. Зона B-5-3
ул. “Отец Паисий” №15, ет. 1
Email: office@primoplus.bg
Тел: 02 4 42 43 46; 0888 11 88 68

град Велико Търново
бул. “България” № 2, ет. 2
Email: vt@primoplus.bg
Тел: 062 62 40 40; 0889 89 92 89

 

Primo+ Doc

Primo+ Doc

Набавянето на документи от държавни или общински институции може да бъде безкраен и стресиращ лабиринт, който ще Ви коства време и главоболия. Ние ще го направим вместо Вас, за да сте там, където е наистина важно. Ето част от документите, които може да набавим (комплексно или единично) за Вас:

 1. Схема на самостоятелен обект в сграда/Скица на поземлен имот;
 2. Удостоверение за данъчна оценка;
 3. Удостоверение за вещни тежести;
 4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
 5. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство;
 6. Удостоверение за режим на имуществени отношения между съпрузите;
 7. Вписване на отказ от вещни права върху недвижими имоти и вписване на възбрани;
 8. Удостоверение за наследници;
 9. Удостоверение за семейно положение;
 10. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87 ДОПК;
 11. Препис от Акт за смърт;
 12. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
 13. Издаване на удостоверение за постоянен/настоящ адрес;
 14. Удостоверение за административен адрес на имота;
 15. Пълномощно;
 16. Съдействие за нанасяне в Кадастралния Регистър;
 17. Удостоверение за търпимост;
 18. Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела от ЧСИ;
 19. Справка от регистъра на длъжниците при Държавен съдебен изпълнител от ВТРС;
 20. Извършване на обстоятелствени проверки;
 21. Предеклариране на имот /вписване и отписване/ в съответната служба за МДТ;
 22. Разкриване на партиди в „Електроразпределение“ и „ВиК“.

 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ОНЛАЙН

1. Регистрация на ЕООД;
2. Регистрация на ООД;
3. Промяна на:
– управител на фирма;
– предмет на дейност на фирма;
– адрес и седалище на управление на фирма;
– наименование на фирма;
4. Прехвърляне на фирмени дялове или фирма;
5. Обявяване на ГФО;
6. Подаване на декларация за фирми без дейност;
7. Актуално състояние на фирма;
8. Образец от подпис/спесимен;
9. Проверка на имот за наличие на вещни тежести, ипотеки или съдебни дела;
10. Изготвяне на договор за наем;
11. Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
12. Изготвяне на договор за посредничество при покупко-продажба на недвижим имот;
13. Изготвяне на договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим;
14. Изготвяне на протокол за предаване на владението на недвижим имот;
15. Изготвяне на пълномощно за отдаване под наем на недвижим имот;
16. Изготвяне на пълномощно за продажба на недвижим имот, заедно с необходимите декларации;
17. Изготвяне на договор за паричен заем;
18. Изготвяне на запис на заповед.