Профил

Научавай всичко първи! Направи личен профил, за да:

 • създаваш филтри за своите търсения
 • сравняваш имоти
 • получаваш известия за корекции в цената на наблюдавани оферти
 • и други полезни опции
Контакти

град София, ж.к. Зона B-5-3
ул. “Отец Паисий” №15, ет. 1
Email: office@primoplus.bg
Тел: 02 4 42 43 46; 0888 11 88 68

град Велико Търново
бул. “България” № 2, ет. 2
Email: vt@primoplus.bg
Тел: 062 62 40 40; 0889 89 92 89

 

Асистент “Сделка”

„Асистент Сделка“

Част от сделките на пазара на имоти се осъществяват без посредничеството на брокер по различни причини: купувач придобива имот на съсед, двама братя си прехвърлят идеални части върху собственост, приятели се договарят за директна сделка помежду си, родители даряват на децата си или семейство открива самостоятелно дома на мечтите си.

След тази част от процеса страните се изправят пред два основни казуса:

 1. Преговори по цена и условия и/или
 2. Управление и администриране на сделката.

Преговори

Често преговорите са най-скъпоструващата, трудна, рискова и деликатна част от процеса на покупко-продажбата. Липсата на опит, обективна информация и внимание към всеки детайл са предпоставки за провал и залагане на скрити капани. Това може да се предотврати, когато се направи предварителен план на сделката спрямо нуждите, целите и възможностите на всяка от страните. Така всеки детайл ще бъде договорен (условия, права, задължения, неустойки, срокове, специфични клаузи, банки, валути, нотариуси, документи, процедури и др.) и гаранцията за по-гладка сделка е налице.

Управление и администриране на сделка

Управлението на сделката е като пъзел с безброй парчета, изисква подходящите контакти и постоянна комуникация с банки, държавни и общински органи, оценители, застрахователи, адвокати и нотариални кантори, брокери и други специалисти. Администрацията е огромен консуматор на време и нерви, които невинаги могат да компенсират липсващи компетенции в сферата на документооборота по една сделка. Често срещана практика са извиращи казуси и промени в условията, корекция на съществуващи документи или набавяне на нови от различни институции.

Как услугата “Асистент Сделка” може да Ви помогне?

Услугата на Primo+ „АСИСТЕНТ СДЕЛКА“ решава описаните проблеми, поема цялата тежест на управление и администриране на сделката. Така даваме възможност на  участниците да имат контрол върху всички микро-процеси, без да влагат време, пари и нерви. По този начин клиентите ни пестят десетки часове време в организационни дейности, а същевременно използват опита и експертизата на доказани специалисти както по време на преговори, така и през целия път до финализиране на сделката.

С „АСИСТЕНТ СДЕЛКА“ получавате:

 • първоначален анализ на сделката;
 • изготвяне на план на сделката;
 • правен анализ от адвокат на всички нужни документи;
 • локализиране на потенциални правни или административни казуси;
 • провеждане на преговори от екип с търговски и юридически умения;
 • изготвяне от адвокат на предварителен договор съгласно всички специфики на сделката ;
 • подаване и получаване на нужните документи;
 • комуникация с всички страни по сделката (адвокат, брокер, банка, оценител, нотариус, др.);
 • организация на нотариално изповядване при нотариус;
 • провеждане на нотариално изповядване;
 • предаване / въвеждане във владение;
 • финализиране на разплащания и други;