Теодора Ангелова

Благодарим на нашия брокер Вероника Спасова, с която успяхме да си намерим нова квартира, отговаряща на всички изисквания! Благодарим!