PRIMO+ 30 – новата въвеждаща програма за повече професионалисти в бранша

Стартираща програма за всеки, който избира PRIMO + за лично и професионално развитие

Програмата “PRIMO + 30” има за цел бързото въвеждане както в бизнеса с недвижими имоти, така и в принципите на работа на Агенция за недвижими имоти „Primo +“, чрез различни техники, системи и инструменти. Главна цел на програмата е възможността за създаване на потенциални клиенти още от първите дни на участието в нея. Най-важната задача пред програмата е изграждането на стабилни основи за продължителен растеж в кариерата чрез придобиване на професионални знания и умения.

Програмата е интерактивна и включва не само теория, но и реална възможност за практика. Състои се от 8 модула, разпределени в 4 седмици като продължителността на един модул е около 3 часа.  Те включват част или всички от тези компоненти:

  • видео файлове;
  • текстови файлове;
  • лекционна част;
  • ролеви игри и упражнения;
  • практически задания;
  • препоръчителна литература;
  • изпитна част и проверка на изпълнените задачи

При всеки модул се използва т.нар. „Таблица на прогреса“, в която, в края на модула, се отбелязват първите задания.

Програмата е само началото на подобрявани на умения и придобиване на нови знания. Предвидени са т.нар. „блиц семинари“ веднъж седмично, които са над 40 на брой и започват веднага след успешното завършване на въвеждащата програма.

С радост споделяме, че първата група стартира на 20 юни 2017 г. и част от участниците в нея вече се радват на сериозни успехи, втората започна на 24 юли 2017 г. и с трепет очакваме нейното успешно развитие!