Инвестиране в имоти чрез споделено финансиране. Гост: Ефтим Ефтимов

В този епизод заедно с госта ни разглеждаме няколко стратегии за инвестиции в недвижими имоти. Ефтим ни разказва как всеки един човек, който има малко спестени пари може да си докара доста добра възвръщаемост като ги инвестира в имоти в София и страната.