Еп.99: БГ технологична платформа в битка с фалшивите имотни обяви и некоректни интернет практики. Гост: Васил Люнчев.

Като всеки един пазар и този на недвижимите имоти си има своите проблеми. Част от тях са големият брой на фалшивите обяви, срещането на един и същ имот в имотните портали, но обявен на различна цена и още много други.
В епизод 99, заедно с госта ни, разглеждаме платформа, която открива и отстранява тези проблеми и помага на пазара да бъде малко по-кристален и ясен за разбиране. Васил споделя как всичко, което до момента са разработили помага на продавачи, купувачи, наематели и наемодатели и най-вече на брокерите да вършат по-добре работата си или да постигат по-лесно целите си.