Еп.124: Управление на етажната собственост – какво знаем и не знаем за нея? Гост: Ламбро Попов, Председател на АДУЕС

 Ламбро Попов е оперативен мениджър в „Образцов вход“ ООД – дружество за професионално управление, както и председател на „Асоциацията на дружествата управляващи етажна собственост“.
 Притежава дългогодишен опит в областта на управлението на жилищни сгради в режим на етажна собственост и в управлението на комплекси от затворен тип.
Работата му е свързана със стратегическото развитие на дружеството, както и с управление на процеси, свързани с интегрирането на решения, позволяващи масово управление на многофамилни жилищни сгради.
 Ламбро Попов е с юридическо образование и е сертифициран медиатор.

 Пред нас Ламбро ще сподели влияе ли липсата или наличието на професионално управление на сградата върху цената на имота ни? Ценим ли средата, в която живеем и има ли значение състоянието на общите части? Какво прави мениджърът на етажната собственост? Чия е отговорността, ако някой пострада на територията на блока?

Ето и основните теми на епизода:

 Какво прави професионалният домоуправител, какво НЕ прави и какво да очаква клиентът?

 Кои са проблемите пред етажната собственост в България, визирайки съвкупността от вещни права, норми, човешко поведение и емоции, и как може да се решат? Кои са най-често срещаните „битови“ проблеми между съседи?

 От кои права най-често не се възползват съседите и какви задължения най-често не знаят, че имат?

 Как да се повиши колективното самосъзнание и желание за превенция и поддръжка на общата собственост, при нарастващо нежелание и липса на заинтересованост от съседите по общите дела?

 Как наличието или отсъствието на професионално управление влияе на стойността на имотите в сградата?

 Каква е целта на единният регистър на домоуправителите и кога се очаква неговият старт?

 Какви законови изисквания има в момента към собствениците на имоти за краткосрочни наеми и какви промени се очакват?