Еп.102: 1. Договори с клиенти- ползи и рискове 2. Болезнената истина за сътрудничеството между две агенции 3. Въпроси и отговори с Щелян и Георги

В този епизод обръщаме внимание на няколко теми:

Какво представлява един договор с клиент, трябва ли изобщо да има договор с продавач, купувач, наемател, наемодател? Какво трябва да съдържа и защо трябва да го съдържа. Разгледжаме реални примери и клаузи от нашите договори, с които вече 17 години работим.
Втората ни тема на разговор е взаимоотношенията и как се регулират те между две работещи агенции, когато едната агенция или брокер изпраща клиент на другата агенция или друг брокер. Говорим за това как се регулират нещата, трябва ли да има подписан договор между двете страни. Обръщаме внимание на водещи и важни съвети за това как може да се минимизира евентуален конфликт или неудобни ситуации, така че всички страни – пращащия, получаващия и клиента, да са напълно доволни независимо дали има сделка или не. Запознаваме ви с нашите партньорски договори, които ползваме.